IBASQUE.COM

ONGI ETORRI

Este año 2013 se conmemoran los 75 años del bombardeo de Granollers

May 18, 2013

Aquest any 2013 es commemoren els 75 anys del bombardeig de Granollers. (en castellano más abajo) Durant la Guerra civil espanyola, provocada per la insurrecció militar a les ordres del dictador Franco contra la República, l’aviació italiana i alemanya van realitzar diversos bombardejos a ciutats indefenses, assajant-se el que posteriorment, en la Guerra Mundial, va ser una tònica assassina: els atacs indiscriminats sobre la població civil de la rereguarda. El més famós va ser el bombardeig de la ciutat basca de Gernika, immortalizat per Picasso, però van haver-hi altres bombardejos igual de tràgics. Un d’ells va ser el de la ciutat catalana de GRANOLLERS. Va ocórrer el 31 de maig de 1938. Aquest dimarts, a les 9.05 del matí, cinc avions italians Savoia-S 79, amb base a la illa de Mallorca i al servei del general Franco, van bombardejar la ciutat. L’atac va durar solament un minut i va provocar uns 224 morts i 165 ferits (la immensa majoria d’ells dones i nens (segons el diari La Vanguardia del 8 de desembre de 1938 serien 306 morts i mil ferits). A més uns vuitanta edificis van quedar destruïts així com llocs emblemàtics com a plaça de la Porxada, el Sindicat de Pagesos, la plaça de les Olles, i el carrer de Anselm Clavé. (Granollers tenia 13 mil habitants el 1938 pel que pot estimar-se la magnitud de la tragèdia). D’acord amb la documentació dels arxius militars italians, l’objectiu de l’acció formava part de l’estratègia de bombardejar les centrals elèctriques per deixar sense energia a la indústria de guerra republicana. Però l’atac a la població civil va ser totalment premeditat per infondre terror ja que, si bé a Granollers hi avia la Central Elèctrica Estabanell i Pahissa i l’Energia Elèctrica de Catalunya (Carrer del bombardeig porxada4Rec i Carrrer Roger de Flor i altres punts d’interès bèl·lics (un taller de muntatge i un de reparació d’avions, l’estació de ferrocarril de la línia nord, un camp d’aviació a la Garriga o Canovelles, el pont sobre el riu Congost….) , no obstant això ni una sola de les 60 bombes que van caure es va apropar a dites objectives bel.lics. El bombardeig va ser en el centre de la ciutat i en una hora de molt tràfec ja que a aquesta hora moltes persones anaven a treballar, els nens i nenes a l’escola i unes altres, sobretot dones, a comprar al mercat de la Porxada….. Era època de racionament i el menjar escassejava i això feia que la gent feia cua a aquestes hores el matí per poder comprar. A la plaça de la Porxada es concentrava per això una gran quantitat de gent, i aquesta plaça va ser un dels llocs on el bombardeig va ocasionar més víctimes, sobretot dones i nens. Aquest bombardeig no va ser l’únic ja que dies després van tornar a bombardejar Granollers però no van provocar tantes morts. També els dies 24, 25 i 26 de gener de 1939, l’aviació va tornar a actuar, ocasionant més víctimes i més destrosses en una ciutat ja molt malmesa. El dia 28 de gener de 1938 les tropes franquistes ocupaven Granollers. Este año 2013 se conmemoran los 75 años del bombardeo de Granollers. Durante la Guerra civil española, provocada por la insurrección militar a las órdenes del dictador Franco contra la República, la aviación italiana y alemana realizaron varios bombardeos a ciudades indefensas, ensayándose lo que posteriormente, en la Guerra Mundial, fue una tónica asesina: los ataques indiscriminados sobre la población civil de la retaguardia. El más famoso fue el bombardeo de la ciudad vasca de Gernika, immortalizado por Picasso, pero hubierono otros bombardeos igual de trágicos. Uno de ellos fue el de la ciudad catalana de Granollers. Ocurrió el 31 de mayo de 1938. Ese martes, a las 9.05 de la mañana, cinco aviones italianos Saboya-S 79, con base a la isla de Mallorca y al servicio del general Franco, bombardearon la ciudad. El ataque duró solamente un minuto y provocó unos 224 muertos y 165 heridos (la inmensa mayoría de ellos mujeres y niños (según el diario La Vanguardia del 8 de diciembre de 1938 serían 306 muertos y mil heridos). Además unos ochenta edificios quedaron destruidos así como lugares emblemáticos como plaza de la Porxada, el Sindicato de Labradores, la plaza de las Ollas, y la calle de Anselm Clavé. (Granollers tenía 13 mil habitantes el 1938 por lo que puede estimarse la magnitud de la tragedia). De acuerdo con la documentación de los archivos militares italianos, el objetivo de la acción formaba parte de la estrategia de bombardear las centrales eléctricas para dejar sin energía a la industria de guerra republicana. Pero el ataque a la población civil fue totalmente premeditado para infundir terror ya que, si bien a Granollers tenía la Central Eléctrica Estabanell y Pahissa y la Energía Eléctrica de Cataluña (Calle del Rec y Calle Roger de Flor y otros puntos de interés bélicos (un taller de montaje y uno de reparación de aviones, la estación de ferrocarril de la línea norte, un campo de aviación en la Garriga o Canovelles, el puente sobre el río Congost….) , sin embargo ni una sola de las 60 bombas que cayeron se acercó a dichos objetivos belicos. El bombardeo fue en el centro de la ciudad y en una hora de mucho trasiego ya que a esa hora muchas personas iban a trabajar, los niños y niñas a la escuela y otras, sobre todo mujeres, a comprar al mercado de la Porxada….. Era época de racionamiento y la comida escaseaba y ello hacía que la gente hiciera cola a esas horas la mañana para poder comprar. En la plaza de la Porxada se concentraba por ello una gran cantidad de gente, y esa plaza fue uno de los lugares donde el bombardeo ocasionó más víctimas, sobre todo mujeres y niños. Este bombardeo no fue el único ya que días después volvieron a bombardear Granollers pero no provocaron tantas muertes. También los días 24, 25 y 26 de enero de 1939, la aviación volvió a actuar, ocasionando más víctimas y más destrozos en una ciudad ya muy malograda. El día 28 de enero de 1938 las tropas franquistas ocupaban Granollers.

LINKS I BIBLIOGRAFIA:

-A l’entorn d’unes darreres aportacions sobre el bombardeig de Granollers. Joan Garriga i Andreu. ‘Lauro’ nº 9, gener-juny 1995.

Una aportación al estudio del bombardeo de Granollers del 31 de mayo de 1938. Historia y Vida X. 1994. nº19. José Luis Infiesta Pérez y Josep Coll i Pujol.

Revista La Gralla, volum 1936-1939.

Les bombes del maig del 38. Article de David Bassa. El 9 Nou nº 854. 29 de maig de 1998.

-Revista Foragitats «Bombardeig de Granollers»

Ajuntament de Granollers

Arxiu municipal